galaxy z fold 2

Galaxy Z Fold 3 จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Samsung ที่ซ่อนกล้องใต้หน้าจอ

ในช่วงสองสามปีท…

MagSafe Charger ใหม่ของ Apple ดันใช้งานได้กับ Samsung Galaxy Z Fold 2

ใครว่า Apple ไม…

Samsung ไทยเปิดจอง ‘Galaxy Z Fold 2 5G’ กลุ่มแรกของโลก สุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทโฟนแห่งยุค

เปิดตัวพร้อมกัน…