galaxy z flip 3

นี่คือเหตุผลที่ Samsung Galaxy Z Flip 3 ไม่ใช้กล้องใต้หน้าจอ

Samsung Galaxy Z Fold 3 เป็นสมาร์ตโฟนรุ่นแรกของ Samsung ที่ใช้เทคโนโลยี UDC (Under-Display Camera) หรือกล้องใต้หน้าจอ แต่ Galaxy Z Flip 3 สมาร์ตโฟนพับหน้าจอได้ที่เปิดตัวในงานเดียวกันกลับไม่ได้ใช้เทคโนโลยี …