galaxy watch4

Samsung Galaxy Watch4 ต้องใช้อุปกรณ์ทีมี GMS เพื่อเปิดใช้งาน

Samsung เปิดตัว Galaxy Watch4 และ Galaxy Watch4 Classic ซึ่งทั้ง 2 รุ่นเป็นสมาร์ตวอตช์รุ่นแรกของ Samsung ที่ใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานเป็น Wear OS แต่ครอบด้วย One UI Watch อีกที ซึ่ง 1 เงื่อนไขที่จะสามารถใช้…