galaxy s22

Samsung Galaxy S22 อาจใช้กล้องที่พัฒนาร่วมกับ Olympus

อีเวนท์ใหม่ของ Samsung จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ คาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายอย่าง เช่น Samsung Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 และ Galaxy F22 รวมถึงนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่ Galaxy Watch4 เป็น…