Galaxy S20 Ultra 5G

โปรจอง Samsung Galaxy S20 Series เจ๋งสุดออกมาแล้ว แถมเพิ่ม Wireless Charger Duo Pad ของแท้จาก Samsung

โปรโมชั่นการจอง…