galaxy m41

สมาร์ตโฟน Samsung Galaxy พร้อมแบตเตอรีความจุเกือบ 7,000 mAh กำลังจะมา!

เมื่อแบตเตอรีความจุเยอะ ๆ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานหลายคนต้องการ Samsung ก็ไม่ตกเทรนด์ เตรียมส่งสมาร์ตโฟนที่มีความจุแบตเตอรีสูงถึง 6,800 mAh มาสู้ในตลาดด้วย จริง ๆ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า Samsu…