galaxy f41

แตกไลน์เพิ่ม Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ภายใต้ซีรีส์ Galaxy F

Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ภายใต้ซีรีส์​ Galaxy F กับ Samsung Galaxy F41 โดยการพัฒนารุ่นนี้ขึ้นมานั้นบริษัทเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ใช้งาน Gen Z โดยเฉพาะ Samsung Galaxy F41 มีหน้าจอ Super AMOLED ข…