Gakaxy S4 Active

0

!!!หลุดสเปคและรายละเอียดเครื่อง Galaxy S4 Zoom สมาร์ทโฟนกล้องเทพ และ Gakaxy S4 Active รุ่นกันน้ำ

ข้อมูลของตัวเครื่อง สายพันธุ์  Samsung Galaxy s4 ที่แตกย่อยออกมาอีกสองรุ่น นั้นคือ Galaxy S4 Zoom เน้นการใช้งานด้านกล้อง และ Gakaxy S4 Active รุ่นกันน้ำ   Samsung Galaxy S4 Zoom คือรุ่นแยกออกมาที่เป็นรองจากตัว …