Gaalxy Note 8

0

Samsung เซอร์ไพรส์! แจกเครื่อง Galaxy Note 8 สองร้อยเครื่องบนเครื่องบิน

เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แบบสวนทางข่าว Galaxy Note 7 ห้ามนำขึ้นเครื่องเมื่อปีก่อนแบบเต็มๆ เมื่อ Samsung ประเทศสเปน เซอร์ไพรส์ผู้โดยสารบนสายบิน Iberia เที่ยวบินดึกที่กำลังเดินทางจากกรุงมาดริด ด้วยการแจกเ…