Fuchsia OS

Samsung จะเป็นแบรนด์ที่ใช้ Fuchsia OS ระบบปฏิบัติการมือถือใหม่ของ Google

Fuchsia OS ข่าวสำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ของ Google ที่จะเข้ามาแทนที่ Android ในอนาคต มันเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยขจัดจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของ Google คือ ซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ในทุกรูปแบบ…