Flash Player

0

ลาก่อน Adobe ออกอัปเดต Flash Player เวอร์ชั่นสุดท้ายแล้ว

ถึงเวลาบอกลากันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Flash Player ที่สร้างความสนุกสนานให้เรามาหลายปี วันนี้ Adobe ได้ประกาศปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์สุดท้ายก่อนยุติการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ Adobe ประกาศเตรียมปล่อยอัปเดตซอฟ…

[Tips] เครื่อง Android 4.1 Jelly Bean ขึ้นไป ถ้ายังอยากใช้งาน “Flash” จะทำอย่างไร

“ใครๆ ก็ไม่รัก Flash” ก็มันเก่าแล้วก็หนักเครื่อง ใช้งานก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ อะไรที่มันดีกว่าอย่าง HTML5 ก็สมควรแล้วที่จะเข้ามาแทนที่ แต่ก็ยังคงมีกระแสบ่นงึมๆงัมๆ ของผู้ใช้แอนดรอยด์ ที่ยังคงคิดถึงคำ…