flash amber update offline

0

วิธีการแฟลชรอม Amber แบบออฟไลน์สำหรับ Nokia Lumia 920, 820 และ 620

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่เราเคยเขียนถึงการแฟลชเฟิร์มแวร์ Amber แบบง่ายๆไปแล้วนั้น ซึ่งต่อมาปรากฏว่าทาง Nokia ได้ปิดการเข้าถึงเฟิร์มแวร์ด้วยวิธีการแฟลชนั้นไปแล้วครับ

อย่างไรก็ดี วันนี้เรามีวิธีการแฟลชเฟิร์มแวร์ Amber ด้วยตนเองอีกวิธีหนึ่ง …