fitbit aria

0

wearable-gift
เปลี่ยนชาว IT เป็นคนใหม่ กับ 6 ของขวัญปีใหม่สำหรับชาว IT ที่อยากฟิตแอนด์เฟิร์ม

ปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว ช่วงเวลาแห่งการหาของขวัญก็เริ่มต้นขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน หลายๆ คนกำลังมองหาของขวัญทางเลือกพิเศษที่นอกจากจะอินเทรนด์แล้วก็ต้องมีประโยชน์กับผู้รับทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย และเนื่อง…