Financial Times

0

ตะลึง!!! Huawei พิจารณาจะซื้อ Nokia

หุ้นของ Nokia ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Huawei ให้ความสนใจที่จะซื้อบริษัทใหญ่อย่าง Nokia ประธานของ Huawei คุณ Richard Yu ได้บอกกับนิตยสาร Financial Times ว่าระบบปฏิบัติการ Windows Ph…