Final Fantasy 5

ผู้สร้าง ไฟนอล 7 รีเมค อยากรีเมคเกม Final Fantasy 5 !!

เว็บเกม Game Reactor เพิ่งมีโอกาส สัมภาษณ์ทีมงานค่าย Square Enix โปรดิวเซอร์ ในตำนาน คุณ …