Final Fantasy 12

0

[รีวิวเกม] Final Fantasy 12 Nintendo Switch หนึ่งในไฟนอลภาคที่ดีที่สุดกลับมาแล้ว

ในที่สุดเกมระดั…

เกม Final Fantasy บน Nintendo Switch (และ Xboxone) กำหนดวันวางขายแล้ว

หลังจากเปิดตัวท…