F7 128GB

0

f7-128gb-cover
OPPO ปรับราคา F7 128GB ลงเหลือ 12,990 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

แบรนด์สมาร์ทโฟนผู้ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพเซลฟี่อย่าง ‘ออปโป้’ได้ประกาศปรับราคามือถือ OPPO F7 รุ่น 128GB ลงจากราคาเปิดตัว 14,990 บาท เหลือ 12,990 บาท ให้ใครๆ สามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นทั้งเรื่องถ…