EmotionUI 5.0

0

gsmarena 002 10 | EmotionUI 5.0 | Huawei เตรียมปล่อยอัพเดท EmotionUI 5.0 ปรับดีไซน์ใหม่ยกแผง
Huawei เตรียมปล่อยอัพเดท EmotionUI 5.0 ปรับดีไซน์ใหม่ยกแผง

แน่นอนครับว่านอกจากฮาร์ดแวร์ต่างๆของสมาร์ทโฟนจะต้องเร็วแรงโดนใจเหล่าผู้ใช้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอย่าง Huawei ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของซอฟท์แวร์ โดยล่าสุดนี้ทาง Huawei ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่า…