Email Issue

0

iphone5_update_fix_email_battery
Apple ปล่อยอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่แก้ไขปัญหาเรื่องอีเมลส่วนตัวและแบตเตอร์รี่

iphone5_update_fix_email_battery

Apple ปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อและจัดการอีเมลบน iOS ที่หลายๆ คนประสบอยู่ในตอนนี้

โดยก่อนหน้านี้หากคุณเช็คอีเมลผ่านทาง Exchange Server อัตราการถ่ายโอนข้อมูลจะกินสูงมากจนส่งผลให้เปลืองดาต้าการเชื่อมต่อและกระทบไปถึงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร์รี่ต่อหนึ่งรอบชาร์ตเต็ม ดังนั้นหากคุณพบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องน่ากวนใจ …