Electronic waste

0

ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหนดี? มือถือเก่า คอมพ์หมดสภาพ ล้วนเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในโครงการรณรงค์ให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพปะปนกับขยะทั่วไป เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี แต่เราจะทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ที่ไหนดี? มือถือเก่า คอมพ์หมดสภาพ เพราะล้วน…