Edge Computing

0

ธุรกิจในประเทศสนับสนุนการปรับนำ Edge มาใช้การสำรวจใหม่ด้านดาต้าเซ็นเตอร์จาก Vertiv เล็งจำนวนไซต์ของ Edge ขยายเป็นสามเท่าภายในปี 2568

ธุรกิจในประเทศเรียกร้องให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับนำ Edge มาใช้การสำรวจใหม่ด้านดาต้าเซ็นเตอร์จาก Vertiv เล็งจำนวนไซต์ของ Edge ขยายเป็นสามเท่าภายในปี 2568 ธุรกิจในประเทศไทยจะต้องวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเผื่อไว้สำหรับอนาคต เพื่อการเติบโตของ …