Dragon Quest III HD-2D Remake

เปิดตัวเกม Dragon Quest 12 และเกม Dragon Quest III HD-2D Remake บนคอนโซล

Square Enix ประกาศเปิดตัวเกม Dragon Quest XII: The Flames of Fate อย่างเป็นทางการ ไม่ได้มีการประกาศแพลตฟอร์มและวันวางจำหน่าย แต่มีการวางแผนวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมกัน เกม Dragon Quest XII: The Flames of Fate…