doo doo doo doo doo

Baby Shark ออกใหม่ 4 เวอร์ชั่น สอนเด็กๆ ล้างมือเพื่อต่อสู้ Covid-19

Pinkfong ต้องออกมาขออภัยผู้ปกครองเมื่อ Baby Shark ได้ออกมาทำใหม่อีกครั้ง โดยเวอร์ชั่นใหม่ครั้งนี้เป็นการสอนให้เด็กๆ ล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี เพื่อสู้กับ Covid-19 ท่อน doo doo doo doo doo จะมาหลอกหลอนผู้ปก…