Display Problem

iphone-12-display-problem
พบปัญหา iPhone 12 หน้าจอกระพริบผิดปกติและมีสีเหลืองเกินไป Apple รับทราบปัญหาพร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไขแล้ว

เริ่มมีรายงานจากผู้ใช้งาน iPhone 12 ทั้งซีรีส์ทยอยออกมาให้เห็นกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหน้าจอแล้ว โดยปัญหาที่ว่านั้นมีทั้งเรื่องหน้าจอกระพริบผิดปกติ ไปจนถึงสีของหน้าจอเองที่มีความเหลือ/เขียวมากกว่าที่ควร (หร…