digital data in dna

0

สุดยอดนวัตกรรม!!! จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลด้วย DNA

นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษคิดค้นการเก็บข้อมูลแบบใหม่ ด้วยการเข้ารหัสเป็น DNA ความจุมหาศาล ระบุ DNA ที่ประดิษฐ์ขึ้น 1 กรัมเก็บข้อมูลได้ 700 เทราไบต์ สามารถเก็บรักษาได้เป็นพันๆปี   วิทยาการของมนุษยชาติก้าวล…