denim

0

[Features Story] หนึ่งความสามารถใหม่ของ Lumia Denim2 ที่ชาว Windows Phone ควรรู้ไว้ก่อนอัพเดท เพราะมีประโยชน์ (แสนอันตราย) เป็นอย่างยิ่ง!

หนึ่งในความสามารถใหม่ Lumia Denim2 ที่ชาว Windows Phone ควรรู้ไว้ก่อนอัพเดท เพราะมันอันตรายเป็นอย่างยิ่ง! ถ้าวันนี้ ใครได้ลองเล่นลองใช้เครื่อง Microsoft Lumia 640 หรือ 640XL น่าจะเคยผ่านตากันแล้ว (หรือถ้าย…

สรุปอัพเดต Lumia Denim ในไทยมาแล้วรวมเป็นเจ็ดรุ่นและอีกห้ารุ่นกำลังจะตามมาแน่นอน 930 และ 1530 เตรียมรับ Lumia Camera ถ่ายวีดีโอระดับ 4K

สรุปอัพเดต Lumia Denim ในไทย สำหรับ 930, 1520 มาแล้วรวมเป็นเจ็ดรุ่น และอีกห้ารุ่นกำลังจะตามมาแน่นอน ซอฟท์แวร์อัพเดตจากไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ Lumia Denim เริ่มให้ผู้ใช้ สมาร์ทโฟน Lumia บนระบบปฏิบัติการ Windows P…