demo

0

มาแล้วคลิป Demo ของ Moto X เห็นกันชัดๆและจัดเต็มที่สุด

ถ้าตามจากข่าวเก่าๆของ Moto X ที่ทางเราเคยนำเสนอไปก็จะพบเลยว่าหลุดแล้วหลุดเล่าถ้าเป็นคนคงหลุดจนล่อนจ้อนหมดแล้วล่ะ  รูปที่เห็นชัดที่สุดก็มาจากข่าวที่คุณ Eric Schmidt ประธานฝ่ายบริหารของ Googleใช้ Moto X แล้วเหมือนจงใจ…