Dead or Alive Xtreme 3

0

ชมตัวอย่างเกม Dead or Alive Xtreme 3 ที่บน Nintendo Switch อาจน่าเล่นกว่า PS4

ดูเหมือนว่าการมาของ Nintendo Switch จะเริ่มมีความแตกต่าง เพราะเริ่มมีเกมที่แต่ก่อนไม่เคยลงเครื่องนินเทนโดมาลงมากขึ้นทั้งเกมแอ็คชั่นที่ดุเดือด และเกมที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเกม Dead or Alive Xt…