ddr3

0

!!!Samsung จะเริ่มต้นผลิตแรมมือถือและอุปกรณ์พกพา บนเทคโนโลยีระดับ 20นาโนเมตร ที่มีขนาดถึง 4 GB

Samsung จะเริ่มเดินเครื่องผลิตแรมขนาด 4 GB บนเทคโนโลยี 20 นาโนเมตร ประสิทธิภาพเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะเริ่มวันนำมาใช้ปลายปีนี้       ซัมซุงจะเริ่มต้นการผลิตแรมความเร็วสูงที่ใช้พลังงานต่ำมากกว่าตัว…