Dawn Patrol Games

0

Robotanika iPad Game Preview 2
Robotanika งานจากค่ายน้องใหม่ที่จะมาเป็นเอ็กซ์ให้กับ iPad

เมื่อสงครามหุ่นยนต์ระหว่างเผ่าพันธุ์ระอุขึ้น หนึ่งในหุ่นยนต์ผู้กล้านาม Peaches จะต้องออกโรงกำราบคลื่นหุ่นรบนับร้อยเพื่อสงบความอหังกาฬในครั้งนี้ลงให้ได้ และนี่คือเรื่องราวหลักๆ ภายในเกม Robotanika ที่ผลิตโด…