Data Sync

0

มีข้อมูลติดตัวไปทุกที่ ด้วยระบบการซิงค์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมากใน Windows phone 8.1 บน Lumia 930

สำหรับผู้ใช้งานมือถือ Windows phone ทุกรุ่นรวมถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Nokia Lumia 930 ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows phone …