Darksiders

หายไปนาน Art Director จาก THQ เผยภาพโปรโมทเกมภาคต่อของ Darksider

เป็นเวลากว่า 2 ปีที่ Darksider 3 จากทีม THQ Nordic ในปี 2021 และวางจำหน่ายเกมภาค Spin-off อย่าง Darksider Genesis ต่อมาในปี 2019 ซึ่งเกมทั้ง 2 ภาคก็ได้รับกระแสตอบรับออกมาค่อนข้างดี ถึงแม้จะไม่ได้เป็นกระแสม…

ข่าวดี Darksiders III ประกาศออกบน Nintendo Switch

ค่ายเกม THQ Nordic และผู้พัฒนา Gunfire Games จะวางจำหน่าย Darksiders III สำหรับ Switch ทั้งแบบ แผ่นเกม และแบบดิจิทัล โดยจะวางขาย ในวันที่ 30 กันยายนในราคา $39.99 / £34.99 / €39.99 บริษัทประกาศอย่างเป็นทางก…