Darksiders 3

ข่าวดี Darksiders III ประกาศออกบน Nintendo Switch

ค่ายเกม THQ Nordic และผู้พัฒนา Gunfire Games จะวางจำหน่าย Darksiders III สำหรับ Switch ทั้งแบบ แผ่นเกม และแบบดิจิทัล โดยจะวางขาย ในวันที่ 30 กันยายนในราคา $39.99 / £34.99 / €39.99 บริษัทประกาศอย่างเป็นทางก…