Cortana for Android

0

Cortana บน Cyanogen OS สามารถสั่งปิดเครื่องได้แล้ว ตอกย้ำว่า Cortana คืออนาคต

  หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่พัฒนาโดย Microsoft ที่ชื่อว่า Cortana นอกจากจะสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว ปัจจุบันยังสามารถทำงานได้บน Android ซึ่ง Cortana ทำงานได้ดีที่…