Corruption Detector

0

สุดแนวพบ แอพที่สามารถจำภาพนักการเมืองขี้โกงพร้อมบอกข้อมูลเสร็จ

ทุกวันนี้ระบบจดจำใบหน้าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการติดตามภาพบุคคลที่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นใครได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบนี้เองทำให้มีผู้นำไปสร้าง app ในชื่อ Corruption Detector ในประเทศบราซิล…