COMPUTEX 2021

amd 2 | COMPUTEX 2021 | AMD กลุ่มผลิตภัณฑ์การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) นำเสนอนวัตกรรมชั้นนำในงาน COMPUTEX 2021
AMD กลุ่มผลิตภัณฑ์การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) นำเสนอนวัตกรรมชั้นนำในงาน COMPUTEX 2021

ในงาน COMPUTEX 2021, ดร.ลิซ่า ซู ประธานและ ซีอีโอ บริษัท AMD นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดด้านการประมวลผลและด้านกราฟิก เพื่อเร่งการพัฒนาระบบนิเวศน์การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่ครอบคลุมทั้งด้านเกมมิ่ง…