Colorado 1650

แคนนอน เปิดตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Colorado 1650 และ หมึก UVgel 460

แคนนอน ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก มีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่น Colorado 1650 และหมึก UVgel 460 ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ของ 3M (3M Perfor…