CMHK

ภาพถ่ายอันน่าทึ่งของกระบวนการติดตั้งเสาสัญญาณ 5G บนยอดเขาเอเวอเรสต์

ไชน่าโมบายฮ่องกง(CMHK) และบริษัทหัวเว่ย (Huawei) ได้ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G เข้ากับสถานีฐานระดับความสูง สูงสุดทางเหนือของ Mount Everest สร้างขึ้นที่ระดับความสูง 6,500 เมตร ถือเป็นการติดตั้งเสาอากาศ 5G ที่สูงที…