City Lens

0

hangout5
APPDISQUS HANGOUT ตอนที่ 5: เดินทางกับ Nokia Drive ไปกับ City Lens

เมื่อ APPDISQUS ได้รับภาระกิจให้ทดสอบการใช้งาน Nokia Drive และ City Lens บนน้องใหม่ Windows Phone 8 ตัวเล็กพลังช้าง Nokia Lumia 620 เราจึงตั้งโจทย์ยากด้วยการออกเดินทางไปหัว­หิน…ถิ่นมีหอยกันเพราะเรารู้ว่าหากทดส…