Central Retail

Pic-01-AIS-5G-Everyday-Special-@-Central
AIS ร่วมพลัง เซ็นทรัล ฟื้นฟูเศรษฐกิจรับการเปิดประเทศ ส่งแคมเปญแลกคูปองจาก AIS Points ช้อปปิ้งได้กว่า 1 ล้านรายการ รวม 2,400 ร้านค้า

วันนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด ดังนั้นผู้นำจาก 2 อุตสาหกรรมหลักอย่าง AIS และ เซ็นทรัล …