Casio WSD-F10

0

[CES2016] Casio WSD-F10 นาฬิกา android watch จาก Casio สำหรับขาลุย

จนถึงตอนนี้ เราอาจจะคุ้นเคยกับ Smart Watch ที่เน้นความหรูหรา แต่สำหรับขาลุยหรือขา outdoor นั้น ยังหาผู้ผลิตอุปกรณ์สายถึกถนออกมาตอบโจทย์ได้ไม่มากเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ เราก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วครับ Casio เปิดต…