Canon EOS C300 Mark III

แคนนอน เผยโฉมกล้องภาพยนตร์ระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Canon EOS C300 Mark III พร้อมเลนส์ในตระกูล “CINE-SERVO” เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์

แคนนอน เผยโฉมกล้องภาพยนตร์ระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Canon EOS C300 Mark III พร้อมเลนส์ในตระกูล “CINE-SERVO” เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์แคนนอน สำหรับการผลิตวิดีโอระบบ Cinema EOS มีช่วงไดนามิกสูง…