camera lens

0

!!!เลนซ์กล้องติดโทรศัพท์จาก Sony QX10 และ QX100 เผยราคาหมื่นห้า ค่าแปลงร่าง Xperia ให้เป็นกล้องเทพ

Lens Cameras Sony QX10 และ QX100 อุปกรณ์เสริมเลนซ์กล้องติดเครื่องสมาร์ทโฟนของ Sony เปิดเผยราคาความเทพของมันออกมาแล้วครับ

Sony_Lens_Cameras_DSC-QX100_DSC-QX10_Xperia-Z-630x419

 …