C6802

0

!!!Sony ไม่ได้มีแต่ Xperia Z ยังมีตามมาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นหน้าจอระดับ Full HD 1080p และมาพร้อม Android 4.2 ชื่อรหัส C6802

Sony-C6802-540x471

ในขณะที่กระแสเครื่อง Sony Xperia Z กำลังขึ้นหิ้งในขณะนี้ ก็มีข้อมูลของเครื่องระดับ Hi-End เครื่องใหม่จากทาง Sony ออกมาจากเว็บไซด์ที่ใช้ทดสอบ …