ByteDance

รัฐบาลจีนต้องการให้ TikTok ปิดตัวมากกว่าที่จะต้องขายตามคำสั่งเส้นตายของอเมริกา

Tiktok คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับอเมริกา หลังสหรัฐประกาศเส้นตายบังคับให้ ByteDance เจ้าของบริการ Tiktok ขายธุรกิจตัวเองให้แก่บริษัทสัญชาติอเมริกันซะ ถ้ายังต้องการจะให้บริการต่อไปโดยไม่ถูกสหรั…