Bundle Humble

Bundle Humble จัดชุดเกม COVID-19 เพื่อระดมได้มากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการกุศล

Bundle Humble ได้ระดมทุนผ่านการซื้อเกมอีกครั้ง โดยคราวนี้จัดชุดเกม COVID-19 Bundle Humble บน PC เพื่อระดมเงินเกือบ …