brando power jacket

0

มาแล้ว !!! Brando Power Jacket สำหรับ Nokia Lumia 920 เพิ่มแบตเตอรี่เป็น 2 เท่า เพิ่มการป้องกันเป็น 2 เท่า

สำหรับที่ผู้ใช้ Windows Phone นั้น จะมีความอึดอัดใจอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่จะมาใช้กับสมาร์ทโฟนของเรา มันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS  หรือ Android ทั้งในแง่จำนวนและความหลากหลาย สำหรับวันน…