BlackBerry Key 2

0

ยืนยัน BlackBerry Key 2 ผ่านการทดสอบจาก FCC แล้ว

ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมาว่า BlackBerry จะกลับมาขายใหม่อีกครั้งกับรุ่นใหม่ชื่อ BlackBerry Key 2 BlackBerry รุ่นที่มีรหัสว่า BBG 100 – 1 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวถูกค้นพบใน การทดสอบ Geekbench เป็นที่เรียบร้อย แต…