Bitcoin Miner Cluster

0

Samsung สร้างอุปกรณ์ขุด Bitcoin จาก Galaxy S5 รุ่นเก่า และมันได้ผลมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ซะอีก!

Samsung ค้นพบวิธีการใช้งานเครื่อง Galaxy S5 เก่าที่คุณอาจจะโยนทิ้งไปแล้ว หรือเก็บจนลือว่าเอาไปไว้ที่ไหน โดยการจับคู่อุปกรณ์ 33 เครื่องด้วยระบบปฏิบัติการที่บริษัทออกแบบมาเป็นพิเศษ และสร้างตัวฐานติดตั้งอุปกร…