billboard

0

เอาแล้วไง Motorola ปล่อยโฆษณามาแล้วเป็นของ Moto X แน่ๆเลย

ข่าวล่าสุดเลยเมื่อทาง Motorola แบรนด์มือถือแบรนด์ที่มาจากอเมริกาเป็นที่ดังมากในสมัยก่อน ก่อนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ ขึ้นชื่อมากเรื่องงานประกอบสินค้าที่แข็งแรง หนักแน่น ไม่ก็อกแก๊กเหมือนปุ่มพร้อมจะแยกตัวเป็นศิลปินเดี่ยวจา…